गति सेन्सरहरू - झुकाव स्विचहरू

छवि भाग नम्बर PDF निर्माता श्रेणी विवरण मात्रा RFQ
AHF23 AHF23 Panasonic Electric Works गति सेन्सरहरू - झुकाव स्विचहरू TIP (AHF2) SWITCH 45 वस्तुहरू
AHF22 AHF22 Panasonic Electric Works गति सेन्सरहरू - झुकाव स्विचहरू SENSOR TILT 25-60DEG TH 24 वस्तुहरू
AHF21 AHF21 Panasonic Electric Works गति सेन्सरहरू - झुकाव स्विचहरू SENSOR TILT 25-60DEG TH 21570 वस्तुहरू
GP1S036HEZ GP1S036HEZ Sharp Microelectronics गति सेन्सरहरू - झुकाव स्विचहरू SENSOR TILT 2PHASE 20MA TH 4972 वस्तुहरू
Top