गति सेन्सर - इन्क्लिनोमिटर

छवि भाग नम्बर PDF निर्माता श्रेणी विवरण मात्रा RFQ
ADIS16210CMLZ ADIS16210CMLZ Analog Devices Inc. गति सेन्सर - इन्क्लिनोमिटर IMU ACCEL/INCLINE SPI 15ML 467 वस्तुहरू
ADIS16209CCCZ ADIS16209CCCZ Analog Devices Inc. गति सेन्सर - इन्क्लिनोमिटर IMU ACCEL/INCLINE SPI 16LGA 1998 वस्तुहरू
SCL3300-D01 SCL3300-D01 - Murata Electronics गति सेन्सर - इन्क्लिनोमिटर SENSOR INCLINOMETER 90DEG 12SMD 5001 वस्तुहरू
SCA103T-D05-1 SCA103T-D05-1 Murata Electronics गति सेन्सर - इन्क्लिनोमिटर SENSOR INCLINOMETER 30DEG 12SMD 5002 वस्तुहरू
SCA103T-D04-1 SCA103T-D04-1 Murata Electronics गति सेन्सर - इन्क्लिनोमिटर SENSOR INCLINOMETER 15DEG 12SMD 5003 वस्तुहरू
Top